Cykl spotkań „Muzyka ducha. Tradycyjne formy polifoniczne i monodyczne w europejskiej i pozaeuropejskiej muzyce religijnej”

13 maja - 3 czerwca 2004

Muzyczne zainteresowania Teatru ZAR związane są również z badawczą pracą grupy nad tradycjami muzycznymi na świecie. W ramach tych zainteresowaniach w Ośrodku Grotowskiego we Wrocławiu odbył się cykl spotkań wokół tematu polifonii i monodii w muzyce religijnej.

Na cykl spotkań „Muzyka ducha...” składały się następujące wydarzenia:

13 maja

„Irmos. Duchowy śpiew Ukrainy” – spotkanie z Natalią Polovynką związaną w tamtym czasie z Teatrem Łesia Kurbasia we Lwowie. Spotkanie prowadził Jarosław Fret.

 

20 maja

„Liturgia koptyjska w oczach muzyka europejskiego” – spotkanie z Marcinem Bornusem-Szczycińskim, które poprowadził Jarosław Fret.

 

27 maja

„Muzyka Swanów i Zakaukazia” – koncert muzyki gruzińskiej Teatru ZAR, któremu towarzyszył wykład prof. Bożeny Muszkalskiej.

 

31 maja – 3 czerwca

Sesja pracy warsztatowej Teatru ZAR z grupą Tenores di Bitti z Sardynii.

Natalia PolovynkaTenores di BittiProf. Bożena Muszkalska
Natalia PolovynkaTenores di BittiProf. Bożena Muszkalska