Udział Teatru ZAR w X Międzynarodowych Spotkaniach Młodego Teatru OKNO w Teatrze Kana w Szczecinie

15-17 listopada 2006

Działalność Teatru ZAR w czasie spotkań obejmowała:

15-17 listopada

Warsztat pieśni gruzińskich „Into the Sound” prowadzony przez członków Teatru ZAR

Podczas trzech sesji pracy, trwających po 2,5 godziny dziennie w Teatrze Kana, uczestnicy warsztatów pracowali nad takimi elementami, jak: Czysty Dźwięk i Harmonia (swańskie harmonie, gruzińskie pieśni liturgiczne, lamenty/zawołania); rytm/oddech-rytm (oparty na bałkańskich wzorcach rytmicznych i improwizacjach); koordynacja i badanie naturalnych skłonności rytmicznych; związek rytmu fizycznego z oddechem; głos i pieśń; ćwiczenia partnerskie (praca nad kontaktem fizycznym między partnerami poprzez fizyczne impulsy i elementy akrobatyki).

Materiał muzyczny, na którym oparta została praca: „Alleluia, Amin” - inkantacje liturgiczne; „Romelni Kerubimta Sa” - pieśń liturgiczna z cerkwii Sioni; „Shen Har Venahi” - "Jesteś winnym krzewem", pieśń pogrzebowa; „Yelia Lerde Yi” – Swaneti

15 listopada

Demonstracja pracy Teatru ZAR

Pokaz pracy Teatru ZAR w Teatrze Kana to opowieść o teatralnych i muzycznych poszukiwaniach grupy, realizowanych w latach 2002-2006, wzbogacona prezentacją zdjęć i nagrań źródłowych, będących zapisem wypraw do Iranu, Gruzji, Bułgarii i Grecji. Całość dopełniona została analitycznym komentarzem oraz fragmentami etiud obrazujących metodę pracy zespołu, w której energia płynąca ze śpiewu staje się źródłem aktorskiego działania. 

16-17 listopada

Prezentacje przedstawienia „Ewangelie dzieciństwa” w Teatrze Kana

Ówczesny skład zespołu w “Ewangeliach dzieciństwa”:

Marta/Maria - Ditte Berkeley/Kamila Klamut


Ta Trzecia - Aleksandra Kotecka


oraz Przemysław Błaszczak, Tomasz Bojarski, Jarosław Fret, Łukasz Walewski, Tomasz Wierzbowski


Prowadzenie projektu - Jarosław Fret