Prezentacje Teatru ZAR w Stanach Zjednoczonych

25 listopada - 7 grudnia 2007

Teatr ZAR w Stanach Zjednoczonych odbył serię demonstracji swojej pracy oraz prezentacji przedstawienia „Ewangelie dzieciństwa”.

25 listopada

Demonstracja pracy Teatru ZAR dla członków Modjeska Art.&Culture Club. 

27 listopada - 2 grudnia

Osiem prezentacji spektaklu „Ewangelie dzieciństwa” w ramach festiwalu UCLA Live’s International Theatre Festival. Prezentacje odbyły się w Freud Playhouse w Los Angeles. 

29 listopada

Warsztat w Los Angeles prowadzony przez członków Teatru ZAR.

30 listopada

Demonstracja pracy Teatru ZAR dla studentów w Los Angeles.

3 grudnia

Demonstracja pracy Teatru ZAR w Grotowski’s Yurt na University of California w Irvine, na zaproszenie profesora Roberta Cohena. 

5 grudnia

Demonstracja pracy Teatr ZAR w Pomona College w Claremont, na zaproszenie profesora Thomasa Leabharta.

7 grudnia

Prezentacje „Ewangelii dzieciństwa” w Los Angeles w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatru na University of California.