Szkoła zimowa Teatru ZAR we Wrocławiu

7-16 lutego 2011

Szkoła zimowa stanowiła serię intensywnych dziesięciodniowych spotkań warsztatowych skierowanych do osób już obeznanych z pracą Teatru ZAR i pragnących rozwinąć swoje praktyczne umiejętności w oparciu o materiał muzyczny i trening stanowiący podstawę codziennej pracy członków wrocławskiego teatru.

Uczestnicy sesji wzięli udział we wszystkich formach treningu, prowadzonego przez członków zespołu, m.in. nowej linii pracy fizycznej opartej na aikido. Równocześnie tematem wokół którego zogniskowane zostały sesje improwizacji i treningu fizycznego było przygotowanie drugiej wersji spektaklu „Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie”.

Jednym z celów treningu głosowego stało się sprawdzenie w praktyce unikalnego modelu pracy z energią dźwięku,  opartego na dotychczasowym doświadczeniu członków grupy w pracy m.in. z tradycją swańską z Wysokiego Kaukazu. Podstawowe elementy pracy głosowej Teatru ZAR to poznawanie  naturalnych, zapisanych w pieśniach wzorców harmoniczno-rytmicznych oddechu i – poprzez łączenie go z głosem – przechodzenie ku działaniom opartym na kontakcie fizycznym. Warsztaty skupiały się również na rytmie (wykorzystując bałkańskie wzorce rytmiczne i improwizacje) oraz łączeniu go z oddechem w treningu fizycznym, co stanowi krok ku pracy w zakresie kompozycji aktorskiej.

Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Teatr ZAR, próbyCesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Teatr ZAR, próbyCesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Teatr ZAR, próby
Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Teatr ZAR, próbyCesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Teatr ZAR, próbyCesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Teatr ZAR, próby