Prezentacje we Wrocławiu drugiej wersji spektaklu „Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie” oraz warsztaty Teatru ZAR dla uczestników Międzynarodowych Spotkań Szkół Teatralnych

5-7 maja 2011

Międzynarodowego Spotkania Szkół Teatralnych upłynęło pod hasłem  “Making Tomorrow's Theatre 2011”. Projekt stanowił owoc różnorodnych doświadczeń nabywanych w trakcie wieloletniej współpracy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego ze szkołami i instytutami teatralnymi z całego świata. Uczestnicy „Making Tomorrow’s Theatre 2011” dzięki zaangażowaniu w inicjatywę międzynarodowej kadry pedagogicznej szkół teatralnych oraz studentów w ramach zamkniętych warsztatów, prezentacji i spektakli mogli wzajemnie poznawać swoje metody pracy nad sztuką aktorską.

W ramach zamkniętych sesji odbyły się przede wszystkim działania o charakterze praktycznym, m.in.: prezentacje zaproszonych szkół, pokazy prac przygotowane przez studentów specjalnie na „Making Tomorrow’s Theatre 2011”, a także cykl warsztatów prowadzonych przez pedagogów i praktyków działających w każdym z zaproszonych ośrodków oraz przez aktorów Teatru ZAR.

Uczestnicy projektu: École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (Paryż), Rose Bruford College (Londyn), Rasaboxes (Nowy Jork), Vakhtangov Theatre Academy (Moskwa), Escuela Superior de Arte Dramatico (Murcja), Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna (Wrocław).