Prezentacja pracy Teatru ZAR oraz wykład Jarosława Freta w Austrii

21-23 września 2012

Wydarzenia z udziałem Teatru ZAR  odbyły się we Wiedniu w ramach Międzynarodowej Konferencji „GenderMusicVoice: Głos / Oś istnienia” organizowanej przez Instytut Muzykologii na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Głos, najbardziej osobisty wyraz tego, kim jesteśmy i - jak chcą niektórzy - „zwierciadło duszy“, przypisany jest naszej cielesności. Międzynarodowe Sympozjum GenderMusicVoice, które odbędzie się w Instytucie Muzykologii w dniach 21-23 września stawia pytanie, czy rozróżnienie między męskim i żeńskim głosem, które wynika z naturalnej różnicy w budowie ciała obu płci, jest rzeczywiście zdeterminowane i niepodlegające zmianom, czy też ulega również społecznej i tradycyjnej presji?

W ramach sympozjum poruszane będą m. in. zagadnienia dotyczące głosu kastratów, żeńskiego śpiewu w synagodze, czy też śpiewanych przez mężczyzn ról kobiecych w tradycyjnym teatrze chińskim. Teatr ZAR z Wrocławia, założony przed kilku laty przez stażystów Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, zaprezentuje wyniki warsztatów bazujących na doświadczeniach muzyczno-aktorskich z podróży badawczych do Gruzji, kolebki muzyki wielogłosowej. "ZAR" to tytuł kaukaskich pieśni pogrzebowych. Prezentację poprzedzi wykład Jarosława Freta, dyrektora Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, reżysera i członka teatru ZAR.

 

Z programu konferencji