Udział Teatru ZAR w ramach 15. Spotkań Teatralnych „Okno 2012. Zbliżenia” w Szczecinie

30 października - 7 listopada 2012

Spotkania Teatralne OKNO realizowane były od 1997 roku jako festiwal teatralny, którego założeniem było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna.

15. edycja zapoczątkowała nowy etap realizacji festiwalu w Szczecinie - przyjął formułę tematycznych spotkań z wybranymi artystami, prezentując nie tylko spektakle, ale również filmy, a także realizując spotkania, wykłady i seminaria.

Udział Teatru ZAR w ramach festiwalu obejmował prezentację Tryptyku „Ewangelie dzieciństwa, demonstrację pracy oraz spotkanie z Jarosławem Fretem.