Sesja Studia Śpiewu Modalnego

24-27 lutego 2015

Trzecia sesja Studia Śpiewu Modalnego, prowadzonego przez Arama Kerovpyana

Studio Na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, ul. Na Grobli 30/32

Kontakt: Magdalena Mądra, magda@grotowski-institute.art.pl