Warsztaty Oddech-centrum-ruch w Poznaniu

8-9 stycznia 2016

{piątek, sobota}
Ośrodek Teatralny Maski, Niepodległości 26
Warsztaty Oddech-centrum-ruch dla teatru Granda UAM w Poznaniu poprowadził Przemysław Błaszczak.

Oddech – to z czego rodzi się ruch i jego szczególna postać – dźwięk.
Centrum – (niekiedy) środek ciężkości, lecz także żywe źródło ruchu, początek, miejsce sprawowania kontroli.
Ruch – forma ekspresji, interakcja centrum i oddechu, świadectwo istnienia (jak ruch klatki piersiowej zaświadczający o oddechu).

Oddech i ruch są nierozerwalnie ze sobą złączone, na poziomie elementarnym nie podlegają naszej woli (kto jest w stanie wstrzymać oddech tak konsekwentnie, by zatrzymać wszelki ruch wewnątrz własnego ciała?). Spotykając się w centrum, wypływając z niego, podlegają kierunkowaniu i dynamizowaniu, co sprawia, że te organiczne funkcje ciała stają się pierwotnym tworzywem, pierwszą i naturalną ekspresją, nośnikiem znaczeń.

Więcej informacji na stronie teatru: http://teatrgranda.home.amu.edu.pl/