Wspólne pola - hipotezy. Pokaz pracy Teatru ZAR

10 kwietnia 2016

{niedziela}
Wspólnie pola - hipotezy pokaz pracy Teatru ZAR prowadzony przez Jarosława Freta w ramach seminarium praktycznego Body Constitution we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie: http://www.bodyconstitution.art.pl