Warsztaty Zapominanie Ciała w Marsylii

12-16 maja

{czwartek-poniedziałek}

Przemysław Błaszczak poprowadził warsztaty Zapominanie Ciała w Marsylii. Warsztaty miały na celu zapomnienie ciała, jakim go znamy, by wsłuchać się w istniejące “tu i teraz”, w relacji z samym sobą, przestrzenią, partnerem czy wreszcie grupą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie L'impulsion