Warsztaty "Opowieść głosu" w Warszawie

18-19 marca

{sobota-niedziela}
Studium Teatralne
Lubelska 30/32
Warszawa

Głos ma do opowiedzenia historię, a właściwie milion historii – w zależności od pieśni, którą śpiewa, tego, czego doświadcza, osoby, którą słucha, dźwięków, które go otaczają, stanu, w którym jestem ja, która śpiewam.
Warsztaty Opowieść głosu (Pieśń, która mówi) prowadzone przez Ditte Berkeley.

cena: promocja do 25.01 - 290 zł / standard - 330 zł / sponsor - 380 zł
zapisy: drogaglosu@gmail.com, temat “Voice Tale”
maksymalna liczba uczestników: 15
języki: polski i angielski