Zapominanie Ciała - warsztaty w Szczecinie

7-10 sierpnia

{poniedziałek-czwartek}
Ośrodek Teatralny Kana
pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

Warsztat z Przemysławem Błaszczakiem, który będzie miał charakter intensywnej pracy fizycznej.

Normy, społeczne konwenanse, maniery, zasady tworzą środowisko, w którym kształtuje się nasza fizyczność, relacja do ciała – „ciałopogląd”. W dużym stopniu to, jak chodzimy, biegamy tańczymy, dotykamy się i siebie nawzajem jest uwarunkowane kulturowo, choć zarazem tak głęboko zakorzenione w naszym wnętrzu, że łatwo przychodzi nam się z tym utożsamić, powiedzieć „taki jestem”. Nie pamiętamy lub może: zdajemy się nie pamiętać, że od urodzenia poddani jesteśmy intensywnej edukacji, która właściwie nigdy się nie kończy, a nasze zachowanie jest sposobem wypełnienia ogólnie przyjętej normy.

Warsztaty mają na celu zapomnienie ciała, jakim go znamy, by wsłuchać się w to istniejące tu i teraz, w relacji z samym sobą, przestrzenią, partnerem czy wreszcie: grupą. Przez głęboką koncentrację w treningu indywidualnym oraz partnerskim będziemy odkrywać nowe sposoby percepcji i komunikacji, improwizacji polegającej na współ-działaniu, współ-tworzeniu, współ-istnieniu w procesie twórczym.

Elementy warsztatu:

  • koncentracja
  • trening indywidualny i partnerski
  • rozpoznanie istniejących w ciele struktur mających wpływ na jakość ruchu
  • rytm w działaniu grupowym, partnerskim oraz indywidualnym
  • improwizacja w obrębie wypracowanych elementów (przejście od treningu do improwizacji)
  • tworzenie struktur ruchowych

koszt: 200 zł (przedpłata do 14 lipca) lub 250 zł (wpłata po 14 lipca)
zapisy i informacje: paula@kana.art.pl