Sztuka Znikania w Bursie

5-9 kwietnia

Warsztaty "Sztuka znikania" prowadzone przez Aleksandrę Kotecką i Tomasza Wierzbowskiego w Bursie (Turcja)


Warsztaty bazują na trzygłosowej polifonii, opierając się na podstawowych formułach muzycznych religijnej i ludowej muzyki gruzińskiej. Starannie dobrany zestaw ćwiczeń, wypracowany dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu dydaktycznemu prowadzących, pozwoli wykształcić rodzaj "zmysłu polifonii". Praca nad stabilnym oddechem i emisją głosu oraz nad uważnym słuchaniem podczas śpiewania - aby wsłuchać się nie tylko w każdy ze śpiewanych jednocześnie trzech głosów, ale także w całość pionowego aspektu wykonywanej muzyki, pozwoli stworzyć taką jakość dźwięku, gdzie każdy z indywidualnych głosów znika w brzmiącej w danym momencie harmonii, a wyodrębnienie go słuchem jest niemal niemożliwe. Takie podejście ma także wpływ na performera i rodzaj jego skupienia. Charakter jego obecności podyktowany jest tu jakością sytuacji, tworzonej na scenie przez grupę. Dopiero "zniknięcie" w precyzyjnej harmonii otwiera możliwość ponownego stania się widocznym i pracy nad indywidualną ekspresją.